Voetreflexologie

 

Voetreflexologie heeft zijn oorsprong gevonden in Egypte. Al 1000 jaar voor onze jaartelling was er in Egypte al sprake van een artsenstand. Ook voetreflexologie behoorde tot een behandelmethode die werd toegepast bij het bestrijden van lichamelijke kwalen. In 1902 leerde de Amerikaanse KNO-arts Dr. William Fritzgerald in Engeland de zonetherapie kennen. Hij publiceerde zijn bevindingen in 1917 in het boek:

 

Zone Therapy, or Relieving Pain at Home. De Amerikaanse masseuse Eunice Ingham begon in die tijd interesse te krijgen voor voetreflexologie. Zij werkte nauw samen met Dr. Fitzgerald en legde hier de basis van haart voetreflexmasasage. In 1938 verscheen haar boek Stories the feet can tell In 1958 las de Duitse verpleegster Hanne Marquardt het boek van Eunice Ingham. Zij werd hierdoor zo geboeid, dat zij deze therapie in praktijk ging brangen. Door middel van cursussen en workshops heeft zij voetreflexologie in Europa bekendheid gegeven. Nu wordt de therapie over de gehele wereld toegepast.

 

 

Werking

 

Voetreflexzone therapie blijkt zeer goede resultaten te geven. Bij onderzoek van de voeten is gebleken dat de zones op de voetzool overeenkomsten hebben met de ligging van de organen in het lichaam. De organen liggen als het ware geprojecteerd op de voeten. De ervaring leert echter dat een goede voetreflex behandeling een krachtige stimulans is om het lichaam in balans te brengen.Zodat het zelfhelende vermogen van het lichaam zijn werk kan doen.

 

Wanneer

 

Voetreflexologie kan worden toegepast bij de meest voorkomende aandoeningen die zich kunnen voordoen in het lichaam o.a. Nek- en schouderklachten, Migraine, depressie, hormonale klachten, reuma, suikerziekte en rugklachten.

 

Ook wanneer behandeling op de plek zelf te pijnlijk is b.v. rug, kan men dit doen door middel van een voetmassage.

 

Reacties

 

  • Ontspannen en slaperig gevoel
  • Energiek zijn
  • Een betere darmwerking
  • Zweterig (door verhoogde circulatie).
  • Bibberig (door vrijkomen of verhoging zenuwenergie)
  • Huilerig (loskomende emoties)
  • Vrijkomen van afvalstoffen (donkere urine en/of ontlasting).