Segmentale massage

Ieder mens bezit in totaal 30 of 31 paar ruggenmergszenuwen. Aan iedere zenuwuittreding zit reflectorisch gezien een orgaan, een bot, een spier, een zenuw en een huidzone. Doordat tussen iedere twee wervels een paar ruggenmergszenuwen ontspringen, behoeft elke zenuw ook maar een klein mootje van de hele rompwand te verzorgen. Dit noemt men een segment. Het stukje ruggenmerg waar de ruggenmergzenuw ontspringt, noemen we een ruggenmergsegment. Reflexzones liggen op de huid en langs het wervelkanaal en zijn gemakkelijk te beïnvloeden door de massagetherapeut. Binnen een segment hebben de structuren via zenuwwegen invloed op elkaar. Hierbij hebben we 4 mogelijkheden.

 

1 Prikkels die ontstaan in een orgaan

Er ontstaat een afwijking in de ingewanden (orgaan) waardoor een prikkel ontstaat. De zenuwactiviteit bereikt het ruggenmerg en bereikt vervolgens alle lichaamsdelen die door deze segmenten worden geïnnerveerd.

Als voorbeeld geef ik de hartspier, wanneer hier een afwijking ontstaat, zullen de prikkels via afferente (aanvoerende) zenuwvezels de segmenten Th1 t/m Th5 bereiken. Nu kunnen in alle lichaamsdelen die door deze segmenten worden geïnnerveerd, segmentale symptomen ontstaan, hierbij moet men denken aan uitstraling naar de onderarm, veranderde pupil en zweetsecretie (zweetklieren) gelaat.

Hieruit blijkt dat anatomisch ver afliggende lichaamsdelen segmentaal bij elkaar kunnen horen.

 

2 Prikkels die ontstaan in of rond het ruggenmerg

Wanneer er een afwijking in of rond het ruggenmerg ontstaat, kunnen de prikkels die hier ontstaan naar een orgaan en anderzijds naar huid en spieren worden geïnnerveerd. Deze klachten uiten zich veelal door atrofie van een spier of spiergroep of analgesie (ongevoeligheid voor pijn) van een huidgedeelte. Ook kan MS = Multiple sclerose ontstaan, dit is een aandoening van het centrale zenuwstelsel. Kenmerkend is dat op verschillende momenten en plaatsen ontstekingshaarden ontstaan. Demyelinisatie (degeneratieve verdwijning van myelineschede van zenuwvezels) optreed welke leid tot een gestoorde prikkelgeleiding, wat spastische verlammingsverschijnsel tot gevolg kan hebben, wat o.a. tot uitval van blaasfunctie kan leiden.

 

3 Prikkels die ontstaan in huid, spier of bot

De prikkels die ontstaan in huid, spier of bot door een lokale afwijking, bereiken het bijbehorende ruggenmergsegment. De organen en structuren die bij dit segment horen, worden hierdoor beïnvloed. Wanneer een gewricht afwijkingen vertoont, kan als gevolg daarvan ook de orgaanfunctie verstoort raken. Het is heel moeilijk om hierbij een diagnose te stellen. Een voorbeeld van klachten die kunnen ontstaan door afwijkingen in de wervels L4 – L5 geven klachten als ischias, dit veroorzaakt pijn in billen en been, lende pijn en een slechte bloedsomloop in de benen.

 

4 Prikkels die ontstaan door therapeutisch ingrijpen

Wanneer er klachten ontstaan kunnen prikkels ook doelbewust worden gegeven op de huid, door therapeutisch ingrijpen (bv een massage o.a. Shiatsu, acupunctuur enz). Via de zenuwvezels welke worden geprikkeld, bereiken de impulsen bepaalde ruggenmergsegmenten, welke op hun beurt via efferente zenuwvezels de orgaanfunctie kunnen beïnvloeden. Efferente zenuwvezels geven prikkels vanuit het Centrale Zenuwstelsel door naar een

orgaan en om de homeostase aan te passen.